Rose Gold - Swarovski - Grey ring

Swarovski Grey ring

52,80 €